Mang tâm niệm trang nghiêm Tam Bảo, tìm lại những nét đẹp xưa trong văn hóa Phật Giáo Việt Nam, Phạm Nghiêm Trai ra đời cung cấp những phương tiện trang nghiêm phước tướng bậc Thầy Mô Phạm.

Pháp PhụcPháp Phục

Với những phương tiện trong Phật giáo, cái đẹp chân thiện được biểu hiện để đem Tịnh độ vào thế gian, làm cầu nối đến Niết bàn từ thực tại. Do đó, hình thức là một điều rất quan trọng trong việc thể hiện đầy đủ cái thanh tịnh của Vô Tướng.

Xem thêm
Pháp KhíPháp Khí

Pháp khí là những dụng cụ dùng để thực hành các loại pháp sự, để dân cúng lên chư Phật hoặc các đạo tràng nghiêm trang, hoặc làm dụng cụ trợ ích trong tu chứng Phật pháp.

Xem thêm

Nội Thất Thiền MônNội Thất Thiền Môn

Trang nghiêm điện Phật tại nhà, vốn là một phương tiện để khai mở Phật tánh trong tâm thức mỗi chúng ta.

Xem thêm
Diệu Tướng Trang NghiêmDiệu Tướng Trang Nghiêm

Từ thuở Vua Ưu Điền vì thương nhớ Đức Phật, nên tạo tượng của của Đức Phật để chiêm ngưỡng, đó là khởi điểm cội nguồn của pháp tạc tượng Đức Phật tôn thờ chiêm ngưỡng ở nhân gian.

Xem thêm

Hình ảnh

03
11/2015
Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ – Cung Thỉnh Hoà Thượng Tuyên Luật Sư Thuyết Giới – Đăng Đàn Truyền Bồ Tát Tại Gia và Thập Thiện – Cử Hành Nghi Thức Cổ Phật Khất Thực – Nghi Thức Tấn Hương

Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ: Ngày 02.11.2015 Cung Thỉnh Hoà Thượng Tuyên Luật Sư Thuyết Giới – Đăng Đàn Truyền Bồ Tát Tại Gia và Thập Thiện – […]

03
11/2015
Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ – Thuyết U MInh Giới

Lược Ý Nghi Thức Truyền U Minh Giới Trong Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền (Thượng Toạ Thích Tâm Mãn)Từ Bi là cội gốc của Đạo Phật, Đức Phật thị […]

30
10/2015
Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ PL.2559 – DL.2015; Ngày 29.10.2015

:: Chùa Minh Thành :: – Đại Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền – Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ PL.2559 – DL.2015: Ngày 29.10.2015 Lễ Cung Thỉnh tứ […]