Hình ảnh

hoa hội thức 2015

29/08/2015

Tích xưa có kể rằng, ngày Phật sanh trăm hoa đua nở muôn nơi, Vô Ưu cũng hé lộ điềm báo cát tường khắp mọi nẻo đón mừng bậc Đại Giác thị hiện cõi Ta Bà. Nên ngày đó được gọi là “Hoa Hội Thức”.

Hôm nay, sau hơn 2559 năm, muôn điều kỳ diệu không còn xuất hiện vào ngày trăng tròn tháng tư nữa. Tuy nhiên, từ khi Giáo Pháp của Phật được lan truyền khắp năm châu bốn bể, Trí Tuệ Ngài chiếu sáng khắp nẻo tăm tối, lòng Từ Bi của Ngài cảm ứng khắp muôn nơi, ngày Phật Đản trăm hoa thiện tâm đua nở. Tuy không ai bảo ai, ngày này mọi người đều mở tâm lành làm phước tu thiện. Điều ấy thật vi diệu ví như “Hoa Hội Thức” đã trường tồn mãi trong suốt 2639 năm vậy.

Phạm Nghiêm Trai thành kính tri ân các bạn cùng những người thiện tâm đã giúp chúng tôi làm nên một mùa “Hoa Hội Thức” trọn vẹn và đầy ý nghĩa.