Hình ảnh

Lễ Húy Kị HT Phương Trượng Đời Thứ 3 Tổ Đình Hội Phước.

03/09/2015

Lễ húy kị HT phương trượng đời thứ 3 Tổ Đình Hội Phước, Chứng minh Đạo Sư Định Thành Tự – Sài Gòn đã diễn ra trang trọng vào ngày 19 tháng 7 âm lịch. Thượng tọa phương trượng Chùa Định Thành đương vị sám chủ cùng sự tề tựu của môn phong pháp phái và chư Phật Tử.