Pháp Khí Đại Thừa
PK020 (1)

ANH LẠC

Mã sản phẩm: PK020.

Xuất xứ: Đông Kinh.
Mã sản phẩm: PK020
Chất liệu: Poli thếp vàng.
Code: 012V0006

Chia sẻ:

Phan, Anh Lạc hay Bảo Cái tiếng Phạn là Ba Đa Ca, cũng gọi là Kế Đô, là lời gọi chung cho các loại Tinh Kỳ và Tràng, Cái,.. đồng thời còn là dụng cụ để trang nghiêm đạo tràng, cúng dường chư Phật, Bồ Tát.

Làm Phan, treo phan, cúng dường phan sẽ được nhiều công đức thù thắng vô lượng. Đức Phật có dạy: “Thiện nam tử! Có người cho rằng “Cúng dường nơi tháp tượng, sẽ không được những quả báo, như tuổi thọ, sắc đẹp, sức lực, tài ăn nói, v.v…, vì không có người thọ nhận.” Điều này không đúng! Vì sao? Vì người cúng dường có lòng tin. Người cúng dường có lòng tin khi làm việc cúng dường, cho nên phải được năm quả báo như vậy.”

Sản phẩm Anh Lạc tại Phạm Nghiêm Trai được chạm khắc tỉ mỉ, tinh tế từ chất liệu poli qua bàn tay khéo léo của nghệ nhân vùng Đông Kinh. Với kỹ thuật sơn mài và thếp vàng đã giúp bảo vệ anh lạc qua nhiều thời gian năm tháng không bị ảnh hường tác động của môi trường, kết hợp những hoạ tiết chạm nổi đặc sắc, dùng để cúng dường và góp phần trang nghiêm Phật điện.