Phương Tiện Pháp Y
H009 (1)

Áo Hậu Rồng Tròn

Mã sản phẩm: H009.

Chất liệu: Gấm Nhật.

Họa tiết: Rồng cuộn tròn. 

Code: 0120022

Chia sẻ:

Chư Tăng Trung Quốc và Việt Nam mặc áo Hậu có nguồn gốc từ áo Trực Chuyết và áo hậu có bảy vạt là chứng tích còn lại của áo Trực Chuyết về sự kết nối giữa áo và quần. Áo hậu ngày nay là sự kết hợp giữa áo Trực Chuyết và áo Bào truyền thống của Trung Quốc, nguyên nhân của sự kết hợp giữa Tăng Bào và áo Bào truyền thống Trung Quốc. Chính nguyên nhân này mà Tăng Y trở thành lễ phục của Tăng Già Bắc Truyền do việc thường ra vào Hoàng Cung để Thuyết Pháp của chư Tăng.

 

Chưa có đánh giá nào.