Tranh Phật
T026 (1)

BẠCH Y QUÁN ÂM TÔN DUNG

Mã sản phẩm: T026.

Mã sản phẩm: T026

Xuất xứ: Phù Tang

Chất liệu: Giấy bồi gấm

Code: 012008

Chia sẻ:

Ngài hiện tướng khoác y áo mềm mại sắc trắng thanh tịnh, kiết già tĩnh tọa trên đám cỏ nơi tảng đá, tay kết ấn thiền định. Hình tượng này tương đương với thân Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni trong 33 ứng thân Quán Âm. Tôn dung được cẩn họa trên giấy lụa bồi gấm Nhật, với những nét bút uyển chuyển, đan xen giữa sự kết hợp hài hòa các màu sắc tạo nên sắc màu trang nhã. Phần trên tranh được ghi bài kệ và dấu ấn triện của nghệ nhân thực hiện.