Pháp Khí Đại Thừa
PK023 (5)

BẢO CÁI

Mã sản phẩm: PK023.

Xuất xứ: Việt Nam.

Mã sản phẩm: PK023

Chất liệu: Composite thếp vàng

Code: 012V000861

Chia sẻ:

Phan hay Bảo Cái tiếng Phạn là Ba Đa Ca, cũng gọi là Kế Đô, là lời gọi chung cho các loại Tinh Kỳ và Tràng, Cái,.. đồng thời còn là dụng cụ để trang nghiêm đạo tràng, cúng dường chư Phật, Bồ Tát.

Làm Phan, treo phan, cúng dường phan sẽ được nhiều công đức thù thắng vô lượng. Đức Phật có dạy: “Thiện nam tử! Có người cho rằng “Cúng dường nơi tháp tượng, sẽ không được những quả báo, như tuổi thọ, sắc đẹp, sức lực, tài ăn nói, v.v…, vì không có người thọ nhận.” Điều này không đúng! Vì sao? Vì người cúng dường có lòng tin. Người cúng dường có lòng tin khi làm việc cúng dường, cho nên phải được năm quả báo như vậy.”

Phạm Nghiêm Trai kính giới thiệu đến quý vị sản phẩm Bảo Cái dùng để cúng dường chư Phật Và Bồ Tát, hoặc trang nghiêm đàn tràng, Phật điện. Được làm bằng chất liệu poly bên ngoài phủ vàng 24k, giúp bảo cái giữ được màu sắc sáng bóng với thời gian.