Pháp Khí Đại Thừa
C022 (1)

CHUÔNG GIA TRÌ

Mã sản phẩm: C022.

Mã sản phẩm: C022

Xuất xứ: Phù Tang

Chất liệu: Đồng

Chia sẻ:

Chuông là một trong nhưng loại pháp khí có từ thời Đức Phật. Trong kinh A Hàm, quyển 24 Đức Phật bảo Ngài A Nan đánh chuông lên để tập hợp chúng . Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm ở phần “Kích Chung Nghiệm Thường”, Phật sai La Hầu La đánh chuông để chứng nghiệm tánh nghe cho Ngài A Nan

Chuông gia trì thường đặt song song với mõ ở chánh điện trước bàn Phật để sử dụng chung với mõ tụng kinh hằng ngày. Công dụng của chuông nhằm cảnh tỉnh thức, nhắc và báo hiệu cho đại chúng biết để thúc liễm thân tâm trước và trong khi hành lễ. Người đánh chuông gọi là Duy Na, có nghĩa là phải biết cách thức sử dụng chuông để điều phối buổi lễ cho đúng cách.

Chuông gia trì được chạm theo phương pháp thủ công từ chất liệu đồng đen, với kích thước cỡ trung. do phương pháp bí truyền của nghệ nhân xứ Phù Tang đã tạo ra tiếng chuông khi đánh ngân và vang lâu, giúp tỉnh thức người nghe.