Phương Tiện Pháp Y
JS017 (2)

ĐẠI THỪA PHƯƠNG TIỆN PHÁP Y

Mã sản phẩm: JS017.

Chất liệu: Vải bố.

Kiểu y: Y Đường, 9 điều.

Size: 224 x 130 cm.

Code: 012V00521

(**Sản phẩm đã hết. Vui lòng tham khảo những mẫu kế tiếp**)

Chia sẻ:

Y Đường không chỉ mang giá trị truyền thống mà còn đậm tính thẩm mỹ. Bộ Đại Thừa Cẩm Bố Pháp Y do Phạm Nghiêm Trai cẩn chế dựa trên truyền thống y Đường với lối may nhíp điệp, với kiểu y 9 điều, bần bà cột dây. Pháp y được may trên nền vải bố, sẽ góp phần nhằm trang nghiêm thân Tướng của chư Tôn Đức và trang nghiêm đàn tràng, pháp hội.

Chưa có đánh giá nào.