Pháp Phục Chư Tăng
CK011 (4)

ĐẠI THỪA NHƯ PHÁP Y

Mã sản phẩm: CK011.

Mã sản phẩm: CK011

Chất liệu: Trúc sa

Kiểu y: Đường triều

Màu sắc: Vàng

Bần bà: Cột dây

Code: 012V0083

Chia sẻ:

Đại Thừa Như Pháp Y được cẩn chế tỉ mỉ, cắt ghép từng mảnh vải được nhập ngoại có độ thoáng mát may theo lối y thời Đường ngày xưa, với màu sắc trang nhã hài hòa. Điệp y được may theo kiểu mã sỉ (chỗ hở dính).

Hình ảnh chiếc pháp y với màu sắc vàng đất, gợi lại hình ảnh của Đức Thế Tôn và Tăng Đoàn của ngày xưa, chiếc y thanh thoát, tao nhã, thể hiện sự thoát tục, bước đường tu học tiến đến giác ngộ giải thoát.