Pháp Phục Chư Tăng
KS048 (1)

ĐẠI THỪA NHƯ PHÁP Y

Mã sản phẩm: KS048.

Mã sản phẩm: KS048

Chất liệu: Sa 

Kiểu y: Thời Đường

Bần bà: Cột dây

Code: 012V0005

 

Chia sẻ:

Chiếc casa màu vàng đất mộc mạc gắn liền với cuộc đời người tu hành. Sau một thời gian dày công tìm hiểu, nghiên cứu của chư Tôn Đức, từ những tấm casa xưa của các bậc Tổ Sư miền Bắc, Quý Ngài nhận thấy duy chỉ có tấm y miền Bắc may theo truyền thống thời Đường là gần gũi với chư Tăng Việt Nam nhất, và đó cũng là một nét riêng biệt của Tăng sĩ Việt Nam với Tăng Sĩ Quốc Tế. Bên cạnh đó, nếu so sánh trên tấm y của Phật Giáo Nguyên Thủy thì có nhiều sự tương đồng trong cách may. Từ đó, khoảng từ năm 1996 trở lại đây, y Đường đã bắt đầu thịnh hành trong Phật Giáo miền Nam.

Y Đường không chỉ mang giá trị truyền thống mà còn đậm tính thẩm mỹ. Bộ Đại Thừa Như Pháp Y do Phạm Nghiêm Trai cẩn chế và phát hành dựa trên truyền thống y Đường triều với lối may mã sỉ với chất liệu sa nhẹ, sẽ góp phần làm trang nghiêm Tăng tướng và trang nghiêm Pháp Hội.