Pháp Phục Chư Tăng
CK011 (5)

ĐẠI THỪA NHƯ PHÁP Y

Mã sản phẩm: CK011.

Mã sản phẩm: CK011

Chất liệu: Trúc sa

Kiểu y: thời Đường

Bần bà: Cột dây

Màu sắc: Vàng

Code: 012V0023

 

Chia sẻ:

Đại Thừa Như Pháp Y được cẩn chế tỉ mỉ, cắt ghép từng mảnh vải trúc sa thoáng mát theo lối y thời Đường. Pháp y được may theo kiểu y thời Đường ngày xưa, với màu sắc trang nhã hài hòa. Điệp y được may theo kiểu mã sỉ (chỗ hở dính). Pháp y không chỉ làm trang nghiêm Tăng tướng, ngoài ra đó còn là pháp bảo của ba đời chư Phật, là ruộng phước lành cho nhân Thiên gieo trồng thiện quả. 

Hình ảnh chiếc pháp y với màu sắc vàng đất, gợi lại hình ảnh của Đức Thế Tôn và Tăng Đoàn của ngày xưa, chiếc y thanh thoát, tao nhã, thể hiện sự thoát tục, bước đường tu học tiến đến giác ngộ giải thoát.