Pháp Phục Chư Tăng
CK004 (13)

Đại Thừa Như Pháp Y (CK004)

Mã sản phẩm: CK004.

Y Đường không chỉ mang giá trị truyền thống mà còn đậm tính thẩm mỹ. Bộ Đại Thừa Như Pháp Y do Phạm Nghiêm Trai cẩn chế và phát hành dựa trên truyền thống y Đường triều với lối may nhíp điệp, sẽ góp phần làm trang nghiêm Tăng tướng và trang nghiêm Pháp Hội.

Chất Liệu: Cotton.
Mã sản phẩm: CK004
Code: 012V0003

Chia sẻ:

Chúng ta hãy lắng nghe đức Phật dạy Tôn Giả La Hầu La cách thức để rèn luyện tâm mình tính như đất:

“Này La Hầu La, hãy tu tập sự tu tập tánh như đất. Này La Hầu La, do tu tập sự tu tập tánh như đất. Khi các xúc khả ái, không khả ái khởi lên. Không có nắm giữ tâm, không có tồn tại, Này La Hầu La, ví như trên đất ta quăng đồ tịnh, quăng đồ bất tịnh, như quăng phân uế, quăng nước tiểu, nhổ nước miếng, quăng mủ và quăng máu, tuy vậy đất không lo âu, không dao động, không nhàm chán, cũng vậy này La Hầu La, hãy tu tập như tính của đất”.

Người xuất gia luôn nhắc nhở bản thân phải nhuộm tâm như Đất, trong các màu sắc chủ đạo của trang phục Thiền Môn luôn sử dụng màu từ đất. Từ chiếc casa mang màu vàng của đất bề mặt, hay chiếc áo lam mặc hàng ngày là màu bùn non nằm sâu dưới đất, cho đến chiếc áo đi đường màu nâu hay áo hậu nâu cũng là màu bùn sau khi được nắng làm khô.

Chiếc casa màu vàng đất mộc mạc gắn liền với cuộc đời người tu hành. Sau một thời gian dày công tìm hiểu, nghiên cứu của chư Tôn Đức, từ những tấm casa xưa của các bậc Tổ Sư miền Bắc, Quý Ngài nhận thấy duy chỉ có tấm y miền Bắc may theo truyền thống thời Đường là gần gũi với chư Tăng Việt Nam nhất, và đó cũng là một nét riêng biệt của Tăng sĩ Việt Nam với Tăng Sĩ Quốc Tế. Bên cạnh đó, nếu so sánh trên tấm y của Phật Giáo Nguyên Thủy thì có nhiều sự tương đồng trong cách may. Từ đó, khoảng từ năm 1996 trở lại đây, y Đường đã bắt đầu thịnh hành trong Phật Giáo miền Nam.

Y Đường không chỉ mang giá trị truyền thống mà còn đậm tính thẩm mỹ. Bộ Đại Thừa Như Pháp Y do Phạm Nghiêm Trai cẩn chế và phát hành dựa trên truyền thống y Đường triều với lối may nhíp điệp, sẽ góp phần làm trang nghiêm Tăng tướng và trang nghiêm Pháp Hội.

Chưa có đánh giá nào.