Phẩm Vật Cổ Xưa
AJS023 (4)

ĐẠI THỪA PHƯƠNG TIỆN CỔ PHÁP CASA

Mã sản phẩm: AJS023.

Mã sản phẩm: AJS023

Chất liệu: Gấm Nhật xưa

Kiểu y: Thời Đường

Họa tiết: Hoa văn Phượng

Bần bà: Nhật

 

Chia sẻ:

Với họa tiết Phượng uốn lượn trên mây kiết tường làm ruộng y và điều y được cẩn chế từ gấm xưa dệt thủ công kết hợp sợi chỉ vàng, phối chung một tông màu cổ kính và trang trọng, thể hiện nét đẹp trong thiền môn và phước báu của bậc chân tu trên con đường phổ hoá chúng sanh . Y được may theo phong cách y xưa vào thời Đường truyền thống, vốn đã bị mai một ở một số quốc gia, ngoại trừ Việt Nam và Nhật Bản. Với bần bà Nhật kiểu thắt dây đặc sắc riêng biệt.