Phương Tiện Pháp Y
CS020 (1)

ĐẠI THỪA PHƯƠNG TIỆN PHÁP Y

Mã sản phẩm: CS020.

Mã sản phẩm: CS020

Chất liệu: Gấm.

Kiểu y: thời Đường

Bần bà: Tống

Code: 012V00311

Chia sẻ:

Đại Thứa Pháp Y tại Phạm Nghiêm Trai được cẩn chế tỉ mỉ, tinh tế theo phương pháp thủ công đặc biệt. Pháp y được cắt ráp từ chất liệu gấm hoa văn Mandala dệt thủ công với từng đường kim mũi chỉ chắc chắn. Pháp y được may theo lối y thời nhà đường, với bần bà Tống. Áo hậu được may từ chất liệu gấm dệt họa tiết kiết tường vân ngũ sắc. Pháp y ngoài việc giúp trang nghiêm Tăng tướng của chư Tôn Đức, còn góp phần làm trang nghiêm pháp hội