Phương Tiện Pháp Y
CS019 (1)

ĐẠI THỪA PHƯƠNG TIỆN PHÁP Y

Mã sản phẩm: CS019.

Mã sản phẩm: CS019

Chất liệu: Gấm.

Kiểu y: Thời Đường

Bần bà: Tống

Code:012V0068

Chia sẻ:

Đại Thứa Pháp Y tại Phạm Nghiêm Trai được cẩn chế tỉ mỉ, tinh tế theo phương pháp thủ công đặc biệt. Pháp y được cắt ráp từ chất liệu gấm hoa văn Mandala sắc màu nâu mang nét thiền dệt thủ công với từng đường kim mũi chỉ chắc chắn. Pháp y được may theo lối y thời nhà đường, với bần bà Tống. Pháp y ngoài việc giúp trang nghiêm Tăng tướng của chư Tôn Đức, còn góp phần làm trang nghiêm pháp hội