Phương Tiện Pháp Y
KS017 (2)

ĐẠI THỪA PHƯƠNG TIỆN PHÁP Y

Mã sản phẩm: KS017.

Sa là chất liệu nhẹ và có hoa văn chìm trên từng xớ vải. Tuy nhẹ nhưng không rũ, mỏng nhưng không nhìn xuyên thấu. Khi mặc lên người sẽ có độ phồng, không bó sát người, làm cho vị chủ lễ trang nghiêm hơn. Màu sắc đa dạng, phù hợp với nhiều buổi lễ như Khai Đàn, Ngọ Cúng, pháp hội Dược Sư (sa màu xanh dương)… Màu vàng tươi và vàng đồng có thể dùng cho những vị tôn túc hành lễ thường nhật.

Phạm Nghiêm Trai kính giới thiệu chư Tôn Đức bộ Y Hậu 9 điều được cẩn chế từ chất liệu Sa có hoa văn ẩn, với phương pháp may mã sĩ theo kiểu y  thời Đường. Bần bà cột dây, móc trắng tròn.

Chất liệu: Sa Hàn.

Màu sắc: Vàng.

Kích thước: 226 x 136 cm.

(Sản phẩm đã hết. Vui lòng tham khảo những mẫu kế tiếp)

 

Chia sẻ:

     “Tôn giả Xá Lợi Phất trình lên Đức Phật sự tình vừa mới xảy ra trên đường hai thầy trò đi khất thực. Phật dạy La Hầu La:

· Này La Hầu La! Nhẫn nhục là hạnh vô cùng cao quý, muốn thấy Phật, thuận pháp, gần tăng ông hãy tu hạnh nhẫn nhục. Người biết nhẫn nhục tâm hồn sẽ thư thái, an ổn, diệt trừ được các tai họa, trí tuệ phát sinh, trí tuệ là kiếm báu chặt đứt gốc rễ vô minh, tham ái, ngã chấp. Người có trí tuệ dù có chung đụng với thế lực vẫn không bị ô nhiễm. Nhẫn nhục là điều kiện làm tăng thượng duyên, tuyên dương chánh pháp, là tư lương để giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Để khai thị thêm, giúp La Hầu La có đủ điều kiện tiến tu và chứng thánh, Phật lại khuyến hóa tiếp: 

· Này La Hầu La! Để nối tiếp dòng thánh không phụ các ân ngươi hãy nhìn thẳng vào thực tại của muôn vật, ngươi có thấy vật nào đứng yên không? Tất cả năng động trong sinh diệt, diệt sinh, ngươi cần đem trí tuệ soi suốt tính vô thường, vô ngã của vạn vật kể cả thân tâm của ông, có suốt rõ như thế tâm mới không dính mắc vào bất cứ một thứ gì để tu niệm, giữ 8 vạn oai nghi và ba ngàn tế hạnh, hầu sớm được giải thoát. Ngươi không thể trì trệ trên con đường triển khai Phật chủng. Nghe Đức Phật cảnh tỉnh, La Hầu La liền tỉnh ngộ, dành mọi thời gian, chuyên tâm tu luyện oai nghi tế hạnh. Cuối cùng La Hầu La trở thành bậc đệ nhất về mật hạnh, được Phật khen ngợi và khuyên trang trải tâm tư đồng thể khắp mọi loài đưa chúng sanh qua bờ giải thoát.”

Chưa có đánh giá nào.