Phương Tiện Pháp Y
KS045 (1)

ĐẠI THỪA PHƯƠNG TIỆN PHÁP Y

Mã sản phẩm: KS045.

Mã sản phẩm: KS045

Chất liệu: Sa tự nhiên

Kiểu y: Thời Đường

Bần bà: Tống

Màu sắc: Vàng

Code: 012V00081

Chia sẻ:

Chiếc áo casa là một loại lễ phục được người tu sĩ khoác bên ngoài chiếc áo hậu. Áo casa, hay cà-sa, có nguồn gốc tiếng Phạn là Kasaya, mang ý nghĩa về sự khiêm nhường, thô sơ, nghèo khổ và đạm bạc. Sở dĩ có tên gọi này là vì đức Phật muốn người tu sĩ khi khoác chiếc casa lên phải ý thức được phẩm giá khiêm cung của bản thân mình, không khoác lác khoe khoang mà ngược lại lấy sự khiêm tốn làm tôn chỉ tu hành.

Chiếc y casa còn là ruộng phước lành để chúng sanh gieo trồng phước đức. Ngoài ra, pháp y casa là phương tiện và sự truyền thừa từ thời Đức Phật Thích Ca còn tại thế cho đến ngày nay. Với màu sắc vàng, gợi lên cho chúng ta thấy hình ảnh Đức Thế Tôn và Tăng đoàn năm xưa. Pháp y tại Phạm Nghiêm Trai được cẩn chế tỉ mỉ trên nền vải sa tự nhiên theo phong cách lối y thời Đường, mang đậm nét xưa của chư Tổ; với phương pháp may nhíp điệp từng đường kim mũi chỉ tinh tế. Pháp y là hành trang trên bước đường tu học giải thoát và còn góp phần làm trang nghiêm tăng tướng của chư Tôn Đức