Phương Tiện Pháp Y
JS062 (2)

ĐẠI THỪA PHƯƠNG TIỆN PHÁP Y

Mã sản phẩm: JS062.

Mã sản phẩm: JS062

Chất liệu: Gấm Nhật

Kiểu y: Thời Đường

Họa tiết: Hạc

Màu sắc: Cam

Code: 0120083

 

Chia sẻ:

Pháp Y được cẩn chế theo lối y thời Đường vốn đã mai một từ lâu ở một số quốc gia, với những đường may tỉ mỉ từ chất liệu gấm Nhật dệt thủ công tinh tế họa tiết Hạc. Bần bà được may theo mẫu bần bà Nhật, dây cột được đan từ sợi tơ tự nhiên. Pháp y phối cùng với áo hậu trực chuyết, từ chất liệu gấm Nhật dệt họa tiết hoa văn ẩn. Bộ y hậu ngoài giúp trang nghiêm Tăng tướng của chư Tôn Đức sám chủ, còn giúp trang nghiêm đàn tràng pháp hội.