Diệu Tướng Từ Tôn
TT040 (1)

DI LẶC ĐẠI BỒ TÁT VIÊN MÃN BÁO THÂN TƯỚNG

Mã sản phẩm: TT040.

Xuất xứ: Đông Kinh

Mã sản phẩm: TT040

Chất liệu: Gỗ sơn mài thếp vàng

Thời kỳ: Maromachi (1336 – 1573)

Kích thước: 72cm

Code: 01200084

** Sản phẩm đã bán, vui lòng tham khảo sản phẩm tương tự**

Chia sẻ:

Di Lặc (彌勒) là phiên âm, còn dịch nghĩa là Từ Thị (慈氏), “người có lòng từ”, cũng có thuyết cho rằng Ngài có tên là Vô Năng Thắng (無能勝), phiên âm Hán-Việt là A-dật-đa. Di Lặc là một vị Bồ Tát và cũng là vị Phật cuối cùng sẽ xuất hiện trên Trái Đất.

Theo truyền thuyết và kinh điển Phật giáo, Di Lặc là vị Bồ tát sẽ xuất hiện trên Trái Đất, đạt được giác ngộ hoàn toàn, giảng dạy Phật Pháp, giáo hóa chúng sinh, và chứng ngộ thành Phật.

Phật Di Lặc sẽ là vị Phật kế thừa đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni. Cõi giáo hóa của Bồ Tát hiện nay là cung trời Đâu-suất. Bồ Tát Di-lặc được tiên tri sẽ giáng sinh trong khoảng 30.000 năm nữa theo năm cõi trời Đâu-suất, từc khoảng 5 tỉ 760 triệu năm nữa theo năm Trái Đất, khi Pháp đã bị lãng quên trên cõi Diêm phù đề.

Phạm Nghiêm Trai kính giới thiệu tôn tượng được cẩn chế tỉ mỉ từ khối gỗ sơn mài thếp vàng có niên đại thời ký Maromachi (1336 – 1573) qua bàn tay khéo léo của nghệ nhân Đông Kinh với pháp tướng uy nghi, đặc biệt đôi mắt được làm từ đá quý theo phương pháp kỹ thuật của người nghệ nhân xưa. Mão và anh lạc trên thân tượng được làm từ đồng chạm tỉ mỉ theo phương pháp thủ công. Diện tướng uy nghi của bậc Chánh Biến Tri, viên mãn thân của Đức Từ Tôn ngồi trên sư tử tòa.