Ngự Niệm Châu
PB129 (1)

HỔ PHÁCH NIỆM CHÂU

Mã sản phẩm: PB129.

Mã sản phẩm: PB129

Xuất xứ: Chiêm Thành

Chất liệu: Hổ phách

 

Chia sẻ:

Tràng hạt Hổ phách được cẩn chê tỉ mỉ từ phách vụn Chiêm Thành ép lại thành hạt, tạo nên hình dáng ovan với kích thước nhỏ. Tràng hạt được thắt thủ công theo kiểu lưỡng giới, với tơ Nhật tự nhiên bện tinh tế dạng tròn tạo thành tua đặc sắc. Tràng hạt ngoài việc trang nghiêm tự thân còn là pháp khí để hành trì trong quá trình tu học giải thoát.