Tranh Phật
T014 (1)

LƯU LY QUÁN ÂM

Mã sản phẩm: T014.

Xuất xứ: Nhật Bản.

Chất liệu: Giấy bồi gấm.

Mô tả: Với lòng kính ngưỡng Đức Bồ Tát, nghệ nhân Nhật đã đặt hết tâm huyết cẩn họa hình tướng Bồ Tát Quán Âm, với pháp tướng đứng trên liên hoa, tay cầm tịnh bình, tay cầm hoa sen. Thân mặc Thiên y, đầu đội mão quan, đeo anh lạc. Luôn quán sát và lắng nghe những tiếng kêu cầu của chúng sanh mà Ngài ứng hiện thân cứu giúp.

Chia sẻ:

Lưu Ly Quán Âm: Tương truyền vào thời Bắc Ngụy, Tôn Kính Đức trấn giữ biên cương, ông tạo tượng Quán Thế Âm Bồ tát để tôn thờ. Sau bị Di Địch bắt xử cực hình. Ông nằm mộng thấy thầy Sa Môn dạy phải trì tụng một ngàn biến kinh “Diên Mạng Thập Cú Quán Âm”, lúc tử hình ông ba lần chém nhưng không chút thương tích, nên ông được tha chết. Vì phụng thờ lễ bái Quán Thế Âm Bồ tát mà đầu ông còn hiện ba vết sẹo. Hình tượng Ngài cầm bình lưu ly xanh, đứng trên cánh hoa sen du hóa trên mặt nước.

Chưa có đánh giá nào.