Phẩm Vật Cổ Xưa
AJS009 (7)

MÃNH LONG THƯỜNG ĐỊNH CỔ SẮC CA SA

Mã sản phẩm: AJS009.

Chất liệu: Gấm Nhật xưa.

Mã sản phẩm: AJS009

Kiểu y: Đướng Thức.

Hoa văn: Rồng.

 

Chia sẻ:

Với họa tiết Rồng uốn lượn trên mây kiết tường làm ruộng y, điều y được cẩn chế từ gấm xưa dệt thủ công kết hợp sợi chỉ vàng, phối chung một tông màu cổ kính và trang trọng, thể hiện nét đẹp trong thiền môn và phước báu của bậc chân tu trên con đường phổ hoá chúng sanh . Y được may theo phong cách y xưa vào thời Đường truyền thống, vốn đã bị mai một ở một số quốc gia, ngoại trừ Việt Nam và Nhật Bản. 

Chưa có đánh giá nào.