Tranh Phật
T020 (8)

TRÌ LIÊN QUÁN ÂM (T020)

Mã sản phẩm: T020.

Xuất xứ: Nhật Bản.

Chất liệu: Giáy bồi gấm.

Code: 0120061

Chia sẻ:

Trì Liên Quán Âm: Là Quán Thế Âm Bồ tát tay cầm hoa sen. Quán Thế Âm Bồ tát lấy hoa để biểu trưng cho bổn thệ, vì cầm hoa sen đã nở hay chưa nở nên còn gọi là liên hoa thủ. Vì hoa sen có nhiều nhơn duyên đặc thù nên cũng lấy hoa sen làm đài. Hình tượng Quán Âm đứng trên lá sen, hai tay cầm hoa sen, đầu đội bảo quan, mặc thiên y, viên mãn trang nghiêm.

Bức tranh do bàn tay khéo léo của nghệ nhân Nhật cẩn họa tỉ mỉ. Được vẽ trên nền giấy bồi gấm Nhật Bản. Với đường nét uyển chuyển và đầy tâm huyết, người nghệ nhân đã thổi hồn vào bức tranh, với diện tướng đoan nghiêm của bậc Bồ Tát. Thân mặc Thiên y, đầu đội mão quan, tay phải kiết ấn, tay trái cầm liên hoa.

Chưa có đánh giá nào.