Diệu Tướng Từ Tôn
TT093 (1)

THÍCH CA NHƯ LAI TỪ DUNG TƯỚNG

Mã sản phẩm: TT093.

Mã sản phẩm: TT093

Xuất xứ: Phù Tang

Chất liệu: Resin (sơn mài thếp vàng)

Kích thước: 90cm

Code: 012V000011

Chia sẻ:

Tôn tượng Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai được chạm khắc tỉ mỉ theo phương pháp thủ công đặc biệt do nghệ nhân thực hiện từ chất liệu Resin (nhựa cây nhẹ hơn composite) với diệu tướng đoan nghiêm, thân tọa kiết già, tay kết ấn chuyển pháp luân (sau khi đức Phật thành đạo, vì lợi ích của chư Thiên và loài người, Ngài đã chuyển bánh xe Pháp đầu tiên với năm anh em Kiều Trần Như, kể từ lúc ấy, chánh Pháp và Tăng đoàn có mặt trên thế gian cho đến tận ngày nay. Tôn tượng được sơn mài qua nhiều lớp, lớp cuối cùng thếp vàng nhằm giúp bảo vệ tượng không bị tác động của thời gian.