Các Sản Phẩm Khác
TH001a

Thiền hài bố Nhật

Mã sản phẩm: TH001.
Bỏ các lựa chọn

Chất liệu: Bố Nhật dệt thủ công.

Từ khóa:
Chia sẻ:

Thiền hài được thiết kế dựa trên các mẫu hài xưa, chất liệu Bố Nhật Bản, dệt thủ công. Đặc điểm chính là thiền hài không phân biệt bên trái phải.

Chưa có đánh giá nào.