Diệu Tướng Bồ Tát
BT231 (1)

TÔN TƯỢNG BÁT ĐẠI LA HÁN

Mã sản phẩm: BT231.

Mã sản phẩm: BT231

Xuất xứ: Phù Tang

Chất liệu: Gỗ

Kích thước: 32cm

Code: 012V000052

 

Chia sẻ:

Thập bát La hán (chữ Hán: 十八羅漢) là danh xưng được dùng trong các giai thoại về các vị A-la-hán trong Phật giáo Đại thừa. Hình tượng 18 vị La hán là một chủ đề phổ biến trong nghệ thuật Phật giáo, ảnh hưởng lớn nhất tại Trung Quốc và Việt Nam.

Theo truyền thống Trung Hoa, 18 vị La hán thường được trình bày theo thứ tự dưới đây, không phân biệt theo thời điểm đắc đạo: Tọa Lộc, Khánh Hỷ, Cử Bát, Thác Tháp, Tĩnh Tọa, Quá Giang, Kị Tượng, Tiếu Sư, Khai Tâm, Tham Thủ, Trầm Tư, Khoái Nhĩ, Bố Đại, Ba Tiêu, Trường Mi, Kháng Môn, Hàng Long và Phục Hổ. Tuy nhiên hình ảnh các tôn giả đại diện lại có sự khác biệt, nhất ở 2 vị trí La hán được bổ sung về sau.

Tôn tượng Bát Đại La Hán được nghệ nhân Nhật Bản thủ công tỉ mỉ từ chất liệu gỗ chạm khắc thủ công tinh tế, kết hợp họa tiết vẽ từ màu khoáng tự nhiên. Sắc diện uy nghi, mỗi tôn tượng tay cầm pháp khí khác nhau biểu ý cho lý độ sanh của các Ngài. Bát Đại La Hán là 8 vị La Hán trong Thập Bát la Hán, được thờ phụng tại các tự viện Phật Giáo Bắc Truyền, rộng rãi tại các nước như Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam,…