Diệu Tướng Bồ Tát
BT233 (1)

TÔN TƯỢNG BẤT ĐỘNG MINH VƯƠNG

Mã sản phẩm: BT233.

Mã sản phẩm: BT233

Xuất xứ: Phù Tang

Chất liệu: Gỗ Hinoki

Kích thước: C 62cm x N 25cm x R 22cm

Code: 012V005301

 

Chia sẻ:

Bất Động Minh Vương hay Acala (Sanskrit: अचल “bất động”) là một hộ pháp chủ yếu được thờ phụng trong Kim Cương thừa. Ông được xem là thần hộ vệ chính trong Chân Ngôn Tông của Nhật Bản với tên gọi Fudō Myō-ō, trong Mật tông ở Trung Hoa, Nepal và Tây Tạng gọi là Candarosana.

Bất Động Minh Vương là hoá thân phẫn nộ của Đức Đại Nhật Như Lai để hàng phục những chúng sinh cang cường và hộ trì Tam Bảo trong những đời vị lai. Tên gọi khác của Ngài là Bất Động Kim Cang Minh Vương, Bất Động Tôn, Vô Động Tôn, Vô Động Tôn Bồ Tát, mật hiệu là Thường Trụ Kim Cang.

Hình tượng của Bất Động Minh Vương có hai tay, thân mang sắc xanh đen, sắc diện giận dữ nhìn thẳng, chân răng nghiến chặt, có tướng mở to đôi mắt, có tướng chỉ mở to một mắt, tay phải cầm kiếm, tay trái cầm dây; sau lưng xuất hiện những ngọn lửa lớn cháy mãnh liệt.

Sắc tướng uy mãnh của Ngài có thể khiến cho quỷ thần trông thấy phải khiếp sợ. Kiếm sắc ở tay phải biểu thị cho trí tuệ đầy đủ công năng tiêu diệt Tham – Sân – Si, là ba thứ độc hại. Sợi dây ở tay trái có thể trói buộc tất cả những phiền não Ngọn lửa dữ sau lưng Ngài có thể thiêu đốt hết thảy vô minh. Do đó, tất cả các hình tướng kia là để biểu hiện tâm đại bi của Ngài, được nghệ nhân xứ Phù Tang thể hiện qua những đường nét chạm khắc thủ công đặc sắc.