Diệu Tướng Bồ Tát
BT065 (1)

TÔN TƯỢNG BỒ ĐỀ ĐẠT MA

Mã sản phẩm: BT065.

Mã sản phẩm: BT065

Xuất xứ: Đông Kinh

Chất liệu: Gỗ thếp vàng

Code: 0120022

** SẢN PHẨM ĐÃ HẾT, VUI LÒNG THAM KHẢO SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ **

Chia sẻ:

Bồ-đề-đạt-ma (zh. 菩提達磨, sa. bodhidharma, ja. bodai daruma), dịch nghĩa là Đạo pháp (zh. 道法), ~470–543. Ngài được coi là người truyền bá và sáng lập ra Thiền học và Võ thuật tới Trung Quốc. Thời điểm Ngài đến Trung Quốc cũng khác nhau, một trong những thuyết nói rằng Ngài đến vào triều đại Lưu Tống (420-479) hay muộn hơn vào triều đại nhà Lương (502-557). Thời kỳ truyền bá của Ngài khoảng vào đầu thế kỷ thứ 5. Ngài là Tổ thứ 28 và cuối cùng sau Phật Thích-ca Mâu-ni của Thiền tông Ấn Độ và là Sơ tổ của Thiền tông Trung Quốc. Các tên gọi khác là: Bồ-đề-đạt-ma-đa-la (zh. 菩提達磨多羅), Đạt-ma-đa-la (zh. 達磨多羅), Bồ-đề-đa-la (菩提多羅), và tên viết tắt thường gặp trong văn cảnh nhà Thiền là Đạt-ma (zh. 達磨).

Bồ-đề-đạt-ma là đệ tử và truyền nhân của Tổ thứ 27, Bát-nhã-đa-la (sa. prajñādhāra) và là thầy của Huệ Khả, Nhị tổ Thiền Trung Quốc. Sau khi trở thành Tổ thứ 28, Bồ-đề-đạt-ma đi thuyền qua Nam Trung Quốc năm 520. Sau khi truyền đạo cho Lương Vũ Đếkhông thành, Bồ-đề-đạt-ma đến Lạc Dương, lên chùa Thiếu Lâm trên rặng Tung Sơn. Nơi đây, Bồ-đề-đạt-ma tu thiền định, chín năm quay mặt vào vách không nói; cũng tại đây, Huệ Khả đã gặp Bồ-đề-đạt-ma để lại truyền thuyết bất hủ về việc quyết tâm học đạo của mình.

Tôn tượng Bồ Đề Đạt Ma được cẩn chế tỉ mỉ tinh tế từ chất liệu gỗ sơn mài thếp vàng qua bàn tay khéo léo của nghệ nhân Đông Kinh thực hiện. Tôn tượng với diện tướng trang nghiêm, thân ngồi phu tọa trên tòa. Lớp áo cấ bên ngoài được vẽ vàng theo họa tiết hoa văn đắc sắc. Tôn tượng có thể thờ hoặc tôn trí nơi thiền trà hoặc vị trí tôn nghiêm ở tư giạ.