Diệu Tướng Bồ Tát
BT133 (1)

TÔN TƯỢNG ĐẠI TRÍ VĂN THÙ BỒ TÁT

Mã sản phẩm: BT133.

Mã sản phẩm: BT133

Xuất xứ: Phù Tang

Niên đại: Thời kỳ Kamakura (1192 – 1333)

Chất liệu: Gỗ

Kích thước: Cao 52cm x Ngang 27cm

Code: 01200088

 

Chia sẻ:

Văn-thù-sư-lợi (zh. 文殊師利, sa. mañjuśrī) là tên dịch theo âm, thường được gọi tắt là Văn-thù, dịch nghĩa là Diệu Đức (zh. 妙德), Diệu Cát Tường (zh. 妙吉祥), cũng có lúc được gọi là Diệu Âm (zh. 妙音), dịch từ tên tiếng Phạn là Mañjughoṣa, là một vị Bồ Tát tượng trưng cho trí huệ, một trong những vị Bồ Tát quan trọng của Phật giáo.

Ngài là vị Bồ tát thượng thủ, hỗ trợ cho Đức Thích Ca trong suốt quá trình hoằng pháp. Bồ Tát Văn Thù đã xuất hiện hầu như trong tất cả các kinh điển quan trọng của Phật giáo Đại thừaHoa NghiêmThủ Lăng NghiêmPháp HoaDuy Ma Cật,… như là một nhân vật thân cận nhất của Đức Phật Thích Ca, khi thì chính thức thay mặt Đức Thế Tôn diễn nói Chánh pháp, có lúc lại đóng vai tuồng làm người điều hành chương trình để giới thiệu đến thính chúng một thời pháp quan trọng của Đức Bổn Sư. Vì vai trò đặc biệt quan trọng đó mà Bồ Tát Văn Thù đã được tôn xưng là vị Pháp Vương Tử, và hình ảnh của Ngài không những đã rất quen thuộc, gần gũi với quần chúng Phật tử theo truyền thống Đại thừa cổ điển từ Ấn Độ đến Trung Hoa, Triều TiênNhật BảnTây TạngViệt Nam,…

Tôn tượng Đại Trí Văn Thù Bồ Tát được cẩn chế thủ công tỉ mỉ vào thời kỳ Kamakura (1192 – 1333) từ chất liệu gỗ sơn mài và thếp vàng, với những đường nét chạm khắc tinh tế qua bàn tay khéo léo của các nghệ nhân xưa thực hiện. Tôn tượng tạc trong tư thế ngồi kiết già trên tòa sen, thân khoác Thiên y, đầu đội mão báu thể hiện phước tướng đoan nghiêm của bậc Đại Bồ Tát. Điểm đặc biệt chính là phần mắt của tượng, bằng phương pháp bí truyền của người xưa đã đưa đá quý vào làm tròng mặt, khi có ánh sáng rọi vào sẽ thấy độ phản chiếu của mắt (còn gọi là mắt sống).