Diệu Tướng Bồ Tát
BT132 (1)

TÔN TƯỢNG ĐỊA TẠNG ĐẠI SĨ

Mã sản phẩm: BT132.

Mã sản phẩm: BT132

Xuất xứ: Phù Tang

Niên đại: Edo (1603-1868)

Chất liệu: Gỗ

Kích thước: Cao 51cm x Ngang 18cm

Code: 01200086

 

Chia sẻ:

Địa Tạng Bồ Tạng là bậc Đại Sĩ đầy đủ lòng từ và tình thương yêu chúng sanh không có hạn lượng. Với bổn nguyện rộng lớn khắp cả hư không, khi nào độ hết chúng sanh mới chứng Bồ Đề. Là vị Đại Bồ Tát được đức Thích Ca Mâu Ni phó chúc cả nhân Thiên cho Ngài chờ đến lúc đức Phật tương lai hạ sanh. Công đức và hạnh nguyện của Bồ Tát được chư Phật mười phương thường khen ngợi, quỷ thần cung kính. Tùy chủng loại và thể tánh của từng chúng sanh mà Ngài thị hiện vô lượng thân hình để độ thoát, công hạnh ấy chẳng thể nghĩ bàn.

Ở các quốc gia như Nhật Bản hay Hàn Quốc, Bồ Tát Địa Tạng không chỉ hạnh nguyện độ tử mà còn độ sanh, mỗi đứa bé được sinh ra đời, thì cha mẹ của nó thường tạc thánh tượng Địa Tạng Đại Sĩ, và cho đứa bé quy y với Địa Tạng Bồ Tát. Họ tin rằng, khi đứa bé sinh ra được quy y với Bồ Tát thì trọn đời đứa bé sẽ luôn được an ổn.

Vì lòng kính ngưỡng vốn có, các nghệ nhân Đông Kinh xưa đã dùng hết tâm huyết và phương pháp đặc biệt đã tạo tác nên Tôn dung Địa Tạng Bồ Tát với sắc diện đoan nghiêm bằng chất liệu gỗ kết hợp cùng nhiều lớp sơn mài, lớp cuối cùng thếp vàng tinh tế giúp bải vệ tượng qua nhiều thời kỳ. Điểm đặc biệt chính là phần mắt tượng, được các nghệ nhân xưa đưa đá quý tôn thêm sự nổi bật quý giá. Tôn tượng trong tưu thế đứ, thân khoác ca sa tướng phước điền, tay cầm gậy tích, tay nâng minh châu với những đường nét chạm khắc tinh xảo.