Diệu Tướng Bồ Tát
BT229 (1)

TÔN TƯỢNG ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT

Mã sản phẩm: BT229.

Mã sản phẩm: BT229

Xuất xứ: Phù Tang

Chất liệu: Gỗ Hinoki

Kích thước: C 93cm x N 27cm

Code: 012V000084

Chia sẻ:
Đức Bồ Tát được đức Thích Ca giới thiệu khi Ngài thuyết pháp trên cung trời Đao Lợi, Ngài là vị Đại Bồ Tát với lòng từ bi và thệ nguyện rộng lớn, vì thương xót sự khổ đau của chúng sanh mà ở trong quá khứ Ngài đã phát vô số lời thệ nguyện hành Bồ Tát đạo để độ thoát chúng sanh.
 
Tôn tượng Địa Tạng Bồ Tát được nghệ nhân xứ Phù Tang điêu khắc thủ công tỉ mỉ từ chất liệu gỗ Hinoki, từng đường nét đều tinh tế bởi lớp họa tiết thếp vàng đặc sắc. Tôn tượng trong tướng đứng trên hoa sen, thân đắp ca sa tướng phước điền, tay cầm phiến trượng, thân trang nghiêm anh lạc.