Diệu Tướng Bồ Tát
BT067 (1)

TÔN TƯỢNG LIÊN HOA SINH

Mã sản phẩm: BT067.

Mã sản phẩm: BT067

Xuất xứ: Nepal

Chất liệu: Đồng xi vàng

Kích thước: 68cm

** SẢN PHẨM ĐÃ HẾT, VUI LÒNG THAM KHẢO SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ **

 

Chia sẻ:

Liên Hoa Sinh (zh. 蓮華生, sa. padmasambhava), là một Đại sư Ấn Độ, sống cùng thời vua Tây Tạng Ngật-lật-song Đề-tán (755797). Sư truyền Phật giáo sang Tây Tạng và sáng lập tông Ninh-mã, một trong bốn tông phái lớn của Tây Tạng và được các đệ tử gọi là “Phật thứ hai.” Sư hay sử dụng thần thông, nhiếp phục ma quái và thiên tai. Cách tu hành của Sư rất đa dạng, từ cách sử dụng đao truỷ thủ đến tu tập các phép thiền định theo hệ thống Đại cứu cánh. Sư thuộc dòng của các vị Đại thành tựu, để lại rất nhiều truyện thần thoại cho đời sau và ở các nước vùng Hi-mã-lạp sơn, người ta tôn thờ gọi Sư là “Đạo sư quý báu” 

Một trong tám hóa thân, trong đó Ngài có hiện thân phẫn nộ mang một chiếc mặt nạ uy mãnh với 3 mắt, tay Ngài trì giữ chày kim cương. Dorje Droloe là hóa thân Phật Uy mãnh và trí tuệ của Đức Liên Hoa Sinh. Ngài cưỡi trên lưng một con hổ được minh phi trí tuệ hóa thành, bay đến và thiền định tại các hang động được đặt tên là “Hang Hổ” tại khắp dãy Himalaya, trong số đó nổi tiếng nhất là hang động Taksang tại Bhutan ngày nay. Ngài hàng phục các quỷ thần chuyên phá hoại Phật pháp và buộc họ phải phát nguyện hộ trì giáo pháp.

Tôn tượng Đức Liên Hoa Sinh được tạc tỉ mỉ theo phương pháp thủ công do nghệ nhân Nepal thực hiện từ chất liệu đồng xi vàng, với diện tướng dõng mãnh uy nghi, nhiếp phục chúng sanh cang cường khó giáo hóa. Ngài thị hiện tướng phẫn nộ, đứng trên lưng cọp, tả hữu chấp trì kim xử. toàn thân toát ra lửa.