Diệu Tướng Bồ Tát
BT123 (1)

TÔN TƯỢNG THẬP NHỊ DƯỢC XOA TƯỚNG

Mã sản phẩm: BT123.

Mã sản phẩm: BT123

Xuất xứ: Đài Loan

Chất liệu: Gỗ Chương

Kích thước: 45cm (Toàn tượng)

Code: 012V000025

Chia sẻ:

Dược Xoa Thập Nhị Thần Tướng (藥 師 十 二 神 將) nghĩa là 12 vị tướng thần Dược Xoa (cũng gọi là Thập Nhị Dược Xoa Đại Tướng, Thập Nhị Thần Vương, Thập Nhị Thần Tướng) là:

 1. Cung Tỳ La– còn gọi là Kim-tỳ-la, dịch ý là Cực Úy.
 2. Phạt Chiết La– còn gọi là Bạt-chiết-la, Hòa-kỳ-la, dịch ý là Kim Cang.
 3. Mê Súy La– còn gọi là Di-khứ-la, dịch ý là Chấp Nghiêm.
 4. An Đế La– còn gọi là Át-nể-la, An-nại-la, An-đà-la, dịch ý là Chấp Tinh.
 5. Át Nể La– còn gọi là Mạt-nể-la, Ma-ni-la, dịch ý là Chấp Phong.
 6. San Để La– còn gọi là Bà-nể-la, Tố-lam-la, dịch ý là Cư Ngoại.
 7. Nhân Đạt La– còn gọi là Nhân-đà-la, dịch ý là Chấp Lực.
 8. Ba Di La– còn gọi là Bà-da-la, dịch ý là Chấp Ẩm.
 9. Ma Hổ La– còn gọi là Bạc-hô-la, Ma-hưu-la, dịch ý là Chấp Ngôn.
 10. Chân Đạt La– còn gọi là Châu-đổ-la, Chiếu-đầu-la, dịch ý là Chấp Tưởng.
 11. Chiêu Đổ La– còn gọi là Chu-đổ-la, Chiếu-đầu-la, dịch ý là Chấp Động.
 12. Tỳ Yết La– còn gọi là Tỳ-già-la, dịch ý là Viên Tác.

Tuy nhiên, mặc dù về căn bản thì nhiều điểm tương đồng, nhưng có nhiều truyền thuyết dị biệt nhau về tiểu sử, hành trạng, hạnh nguyện… của 12 vị Thần Tướng này.

 12 vị Đại Tướng Dược Xoa là những vị thần hộ vệ Đức Phật Dược Sư và những ai hành trì kinh Duợc Sư. 12 vị Đại Tướng Dược Xoa được giới thiệu trong Kinh Duợc Sư chính là chỉ cho những vị Thiện Dạ Xoa có lòng nhiệt thành hộ pháp.

12 vị Dược Xoa này ở cung trời Tỳ Sa Môn Thiên Vương thống nhiếp và lãnh đạo rất nhiều bộ chúng, vì vậy nên còn gọi là Đại Tướng. Bộ chúng của 12 Đại Tướng Dược Xoa rất đông, tổng cộng đến tám vạn bốn ngàn người.

12 Đại Tướng Dược Xoa tượng trưng cho 12 hạnh nguyện của Đức Phật Dược Sư và cũng chính là hóa thân của Đức Phật Dược Sư hiện tướng Dược Xoa để hàng phục tâm cang cường của chúng sanh, phá trừ những tà ma ngoại đạo. Chư Phật và Bồ Tát vì lòng từ bi thương chúng sanh nên sau khi thành đạo, bằng thần thông và nguyện lực, các Ngài có thể ứng thân thị hiện muôn hình muôn vẻ, thiết lập cảnh giới để hóa độ vô lượng chúng sanh, tùy theo nghiệp lực căn tánh của chúng sanh mà các Ngài thuyết pháp dìu dắt muôn loài tu tập giải thoát. 

Bộ tượng được cẩn chế thủ công tỉ mỉ từ chất liệu gỗ Chương (có hương thơm) qua bàn tay khéo léo của nghệ nhân thực hiện. Mỗi tôn tượng có từng sắc diện khác nhau, thể hiệt sự uy mãnh, thân khoác áo giáp, tay cầm pháp khí, kết hợp hài hòa giữa họa tiết vẽ thủ công từ màu khoáng, viền vàng làm điểm nhấn.