Diệu Tướng Từ Tôn
TT153 (5)

TÔN TƯỢNG THÍCH CA NHƯ LAI

Mã sản phẩm: TT153.

Mã sản phẩm: TT153

Xuất xứ: Phù Tang

Chất liệu: Gỗ Đàn Hương

Kích thước: C 54cm x N 35cm

Code: 012V000032

Chia sẻ:

Tôn tượng Thích Ca Mâu Ni Phật được nghệ nhân xứ Phù Tang thực hiện tỉ mỉ theo phương pháp thủ công từ chất liệu gỗ Đàn Hương với hương thơm dịu nhẹ tỏa ra từ gỗ. Những sớ gỗ vẫn được nghệ nhân giữ nguyên vẹn, phương pháp chạm khắc sinh động thể hiện sắc diện và từng nếp áo trên thân tượng. Tôn tượng tạc hình tướng Đức Phật trong tư thế ngồi kiết già trên tòa liên hoa, thân khoác ca sa tướng phước điền, sắc diện đoan nghiêm thanh thoát của đấng Đại Giác, hai tay kết ấn giáo hóa.