Diệu Tướng Từ Tôn
TT149 (2)

TÔN TƯỢNG THÍCH CA NHƯ LAI VIÊN MÃN BÁO THÂN TƯỚNG

Mã sản phẩm: TT149.

Mã sản phẩm: TT149

Xuất xứ: Đài Loan

Chất liệu: Đồng

Kích thước: 27cm x 20cm x 38cm

Code: 012V052231

Chia sẻ:

Tôn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được nghệ nhân thực hiện tỉ mỉ từ chất liệu đồng với sắc diện đoan nghiêm, trong tướng mật bộ. Tôn tượng trong diện tướng ngồi kiết già, đầu đội mão báu, trên thân trang hoàng anh lạc biểu hiện viên mãn báo thân tướng. Đức Phật Thích Ca là bậc Thầy của trời người, Ngài đã tìm ra chân lý giác ngộ giải thoát, sự xuất hiện của Ngài vì hạnh phúc của toàn nhân loại, đưa ánh sáng của chân lý phá tan mọi tăm tối vô minh của chúng sinh.