Diệu Tướng Bồ Tát
BT045 (8)

TÔN TƯỢNG TRÌ KINH QUÁN ÂM

Mã sản phẩm: BT045.

Xuất xứ: Đài Loan

Mã sản phẩm: BT045

Chất liệu: Chương mộc (có hương thơm).

Kích thước: 50cm

Code: 012V000531

Chia sẻ:

Trì Kinh Quán Ân còn gọi là Thanh Văn Quán Âm. Thanh Văn là nghe Phật thuyết pháp được khai ngộ mà xuất gia. “người đáng dùng thân Thanh Văn được độ thoát Ngài liền hiện thân Thanh văn mà vì đó nói pháp”. Hình tượng của Ngài biểu hiện sự an tường. Tượng được đại sư Trần Huệ Phương (陈慧芳) cẩn chế, qua bàn tay khéo léo và đầy tâm huyết của đại sư bức tượng có được sắc diện thanh thoát, uy nghi, thân tướng đoan nghiêm, tay cầm tràng hạt, thân mặc Thiên y được vẽ thủ công, biểu hiện tướng tĩnh lặng của Ngài quán chiếu chúng sanh.