Diệu Tướng Bồ Tát
BT232 (5)

TÔN TƯỢNG TỪ THỊ BỒ TÁT

Mã sản phẩm: BT232.

Mã sản phẩm: BT232

Xuất xứ: Đài loan

Chất liệu: Đồng

Kích thước: 26cm x 18cm x 45cm

Code: 012V057341

Chia sẻ:
Di Lặc tiếng Sanksrit là Maitreya, có nghĩa là Từ, là tình thương không giới hạn, là tâm rộng lượng bao dung, không làm tổn hại một loài nào, một chúng sinh nào, là người đem lại niềm vui và sự không sợ hãi đau thương cho một ai. Ngài chẳng màng thị phi của trần gian, của thế cuộc mà dùng Pháp môn của Ngài mà thâm nhập vào cõi trần để hóa độ chúng sanh, cho nên mới có hình tướng Ngài quảy bị thỏng tay đi hóa độ chúng sanh, vì khi đã thoát phiền não, thì đâu cũng là cõi tịnh, đâu cũng là Niết-bàn, đâu cũng là nhà.
 
Tôn tượng với hình tướng Bồ Tát đứng trên bị châu báu, ngoài ý nghĩa mang lợi lạc sự no đủ đến cho chúng sanh. Còn mang một ý nghĩa thâm sâu, tất cả đều là vật ngoài thân, là hư ảo, chỉ là phương tiện để giúp đỡ người học Phật thuận tiện trên con đường tu tập. Qua bàn tay điêu khắc, từ chất liệu đồng thếp vàng, tôn tướng mang sắc diện hoan hỷ, cùng kim thân thếp vàng, giúp cho chúng sanh xua tan đi mọi phiền não, mang đến một tâm thái an vui khi chiêm bái Ngài.