Diệu Tướng Từ Tôn
TT041 (5)

TÔN TƯỢNG VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT

Mã sản phẩm: TT041.

Xuất xứ: Đồng Kinh.

Chất liệu: Gỗ thếp vàng.

Kích thước: 30cm.

Code: 0120022

Chia sẻ:

Tôn tượng được cẩn chế từ chất liệu gỗ sơn mài thếp vàng qua bàn tay khéo léo của nghệ nhân Đông Kinh thực hiện theo phương pháp thủ công. Thân tượng được vẽ viền vàng làm điểm nhấn, với sắc diện đoan nghiêm, nét từ bi của bậc Mô Phạm.