Diệu Tướng Từ Tôn
TT043 (1)

TÔN TƯỢNG VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT

Mã sản phẩm: TT043.

Xuất xứ: Đông Kinh.

Mã sản phẩm: TT043

Chất liệu: Gỗ thếp vàng.

Kích thước: 27cm

Code: 0120022

Chia sẻ:

Tôn tượng Vô Lượng Thọ Phật tại Phạm Nghiêm Trai được chạm khắc tỉ mỉ, tinh tế từ chất liệu gỗ qua bàn tay khéo léo của nghệ nhân Đông Kinh. Bên ngoài Tôn tượng được bao vọc lớp sơn mài thếp ngoài nhằm giúp bảo vệ tượng qua nhiều thời gian không bị ảnh hưởng tác động của môi trường. Với diện tướng doan nghiêm, thân ngồi kiết già trên liên tòa, gợi lại hình tướng trang nghiêm, uy nghi của bậc Minh Hạnh Túc.