Diệu Tướng Từ Tôn
TT054 (7)

TÔN TƯỢNG VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT

Mã sản phẩm: TT054.

Mã sản phẩm: TT054

Xuất xứ: Đông Kinh

Chất liệu: Gỗ sơn mài thếp vàng

Niên đại: Thời kỳ Edo (1603 – 1868)

Kích thước: 91cm (toàn khám)

 

 

Chia sẻ:

Tôn tượng được cẩn chế vào thời kỳ Edo (1603-1868).  Những nét chạm trỗ tinh tế trên từng nếp áo đến dáng tượng truyền đạt tâm huyết của người nghệ nhân thể hiện tướng trượng phu của Đức Như Lai. Với diện tường uy nghi. Tôn tượng được sơn mài thếp vàng tỉ mỉ, với pháp tướng kết ấn giáo hóa, tướng ngồi tự tại. bao quanh Tôn tượng là khám gỗ sơn mài thếp vàng, được cẩn họa tiết từ chất liệu đồng mạ vàng, hai bên của khám, khắc họa Tôn dung nhị vị Bồ Tát tả hữu thủ chấp kim đài.