Khác
20050059_10154515031256207_1239972070_o

TRẦM HƯƠNG VIỆT NAM

Mã sản phẩm: N007.
Bỏ các lựa chọn

Xuất xứ: Việt Nam.
Chất liệu: Trầm hương.
Mã sản phẩm: N007
Kích thước: 20cm và 30cm.
Code: 012V054

Chia sẻ:

“Truyền thống thắp hương cúng Phật trong Phật Giáo có từ thuở Đức Phật còn tại thế, Trong Kinh Phật Thuyết Giới Đức Hương cũng có chép: “Ngài A Nan lấy hương làm đề tài để thỉnh Phật thuyết pháp, Đức Phật tuỳ duyên khai thị, người tu trì thập thiện, đức hạnh được vang xa, cũng như hương báu có mùi vi diệu được mọi người tán thán.”

Dùng Hương cúng dường Phật là pháp môn cúng dường tối thắng nhất, đồng thời thể hiện hết tấm lòng cung kính đối với Phật và tượng trưng cho phiền não đã được gội rửa, trong thân và tâm cảm thấy được an lạc

Thắp Hương cúng dường Phật làm cho chúng ta khởi tâm cung kính chí thành đến với Tam Bảo, thâm tín Tam Bảo, có công năng làm cho ta có thể hoà nhập vào tâm từ bi và trí tuệ của Phật và Bồ Tát, lại khiến cho ta luôn phát tâm dõng mãnh tinh tấn trên con đường tu học theo ngôn hạnh của Phật và Bồ Tát.”

Trầm Hương tại Phạm Nghiêm Trai được xây nhuyễn hoà với bột cây Bồi Lời làm chất keo, đem se thiệt thẳng rồi sấy cho khô bằng sự tỉ mỉ mới tạo thành một nén “Biện Hương” tinh khiết, đốt lên mới có khả năng giúp người tiếp cận vô cấu vô nhiễm. Với hương thơm hòa quyện, không chỉ cúng dường Tam Bảo, mà còn giúp không gian xung quanh ta thanh khiết, thư thái.

Chưa có đánh giá nào.