Tranh Phật
T032 (2)

TRANH BẢO ĐÀM HOA BỒ TÁT

Mã sản phẩm: T032.

Mã sản phẩm: T032.

Xuất xứ: Đông Kinh

Chất liệu: Giấy bồi gấm

Chia sẻ:

Việc dâng hoa cúng dường có từ thời Đức Phật còn tại thế. Trong kinh có nhắc các vị Bồ Tát khi xuất hiện thường dùng hoa mạn-đà-la, mạn-thú-sa cúng dường Thế Tôn, bên cạnh đó cũng có các vị chư Thiên ở các cõi trời rãi trăm nghìn loại hoa thơm cúng dường nơi thân Phật. Hoa tượng trưng cho sự tươi đẹp, thanh khiết của mỗi tự thân chúng ta mà cúng dường Phật.

Bảo Đàm Hoa Bồ Tát là vị Bồ Tát thường được Đức Phật nhắc đến, hạnh nguyện tiêu biểu của Ngài thường dùng các loại hoa thơm, quý cúng dường nới Đức Phật. Qua hình ảnh ấy, chúng ta học được hạnh thù thắng của Ngài, tâm thuần khiết của Ngài những những đóa hoa thơm, thể hiện đức hạnh nơi tâm Ngài cúng dường Phật.

Tranh Bảo Đàm Hoa Bồ Tát được các nghệ nhân Đông Kinh thực hiện theo phương pháp thủ công, với những đường nét vẽ uyển chuyển, tinh tế tạo nên hình tướng của vị Bồ Tát thân đắp Thiên y, tay kiết ấn, tay nâng đãy hoa. Với sự phối hợp hài hòa giữa màu sắc và các họa tiết đã tạo nên bức tranh trang nhã.