Tranh Phật
T056 (1)

TRANH BẢO ĐÀM HOA BỒ TÁT

Mã sản phẩm: T056.

Mã sản phẩm: T056

Xuất xứ: Phù Tang

Chất liệu: Giấy bồi gấm

Code: 0120082

Chia sẻ:

Hoa là một trong những phẩm vật cúng dường Đức Phật và Thánh chúng, hoa biểu trưng cho sự tinh khiết của tâm, xa lìa cấu nhiễm. Khi Phật còn tại thế, từ các vị Bồ Tát, Phạm Vương, Quốc Vương, cho đến dân chúng thường dùng các loại hoa thơm cúng dường Phật, để tỏ bày tấm lòng thuần khiết của mình đối với bậc Đại Giác Ngộ. Qua biểu trưng ấy, trong các nghi thức dâng cúng phẩm vật thường nghe danh hiệu Bảo Đàm Hoa Bồ Tát, vị Bồ Tát với nguyện lực dùng những loại hoa thơm quý cúng dường mười phương Phật. Hình ảnh đức Bồ Tát được các nghệ nhân cẩn họa tỉ mỉ trên nền giấy lụa bồi gấm Nhật, với những đường nét uyển chuyển tinh tế, cùng với sự phối hợp hài hòa giữa các sắc màu đã tạo nên bức họa hoàn chỉnh, mang giá trị nghệ thuật. Tôn dung đức Bồ Tát trong pháp tướng đứng trên lá sen, thân khoác Thiên y, tay trái cầm hoa tươi, tay phải kết ấn, sắc diện đoan nghiêm.