Tranh Phật
T036 (1)

TRANH TỔ BỒ ĐỀ ĐẠT MA

Mã sản phẩm: T036.

Mã sản phẩm: T036

Xuất xứ: Phù Tang

Chất liệu: Giấy bồi gấm

Code: 0120041

Chia sẻ:

Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma được biết đến xuất thân từ Ấn Độ, sau khi chứng Đạo, Ngài quán chiếu khắp cả Ấn Độ không người nào đủ duyên lành để trao truyền Tâm Ấn, chỉ có tại Trung Hoa có duy nhất một người chính là Ngài Huệ Khả, người có đầy đủ phúc khí của Phật giáo, có thể xiển dương và hoằng truyền giáo pháp. Khi ấy, Ngài quyết định rời khỏi Ấn Độ sang Trung Hoa tìm Ngài Huệ Khả để truyền tâm ấn. Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma còn được xem là sơ tổ của Thiền tông Trung Hoa, người sáng lập tông Thiền tại đất nước này. 

Tôn dung Tổ Đạt Ma được các nghệ nhân thực hiện thủ công trên nền giấy bồi gấm Nhật, giúp tranh luôn thẳng và không bị gãy cong. Với sự tài hoa, qua những nét họa đơn giản đã tạo nên Tôn dung Ngài sắc diện đoan nghiêm. Tranh với kích thước khổ dài, thích hợp trang nghiêm nơi Phật điện hoặc Tổ đường, nhằm giúp hành giả luôn tưởng nhớ đến hành trạng, công đức và quá trình tu tập của Tổ để áp dụng cho chính mình.