Tranh Phật
T075 (1)

TRANH DƯƠNG LIỄU QUÁN ÂM

Mã sản phẩm: T075.

Mã sản phẩm: T075

Xuất xứ: Phù Tang

Chất liệu: Giấy bồi gấm

 

Chia sẻ:

Quán Âm Bồ tát vì lợi ích và thuận theo nguyện vọng của chúng sinh mà thị hiện, cũng giống như cành Dương Liễu thuận theo gió bay phất phới. Trong Pháp tướng này, Đức Quan Âm tọa trên đám mây vân du khắp nơi, tay phải cầm tịnh thủy bình, trái trái cầm nhành dương liễu, phía dưới có thiện tài đồng tử hầu cận. Tôn này tương đương với thân Dược Vương Quan Âm. Được các nghệ nhân cẩn họa với từng đường nét tỉ mỉ, Đức Bồ Tát thân khoác thiên y trắng tà áo uyển chuyển, đầu đội Phật quang,  trên nền giấu lụa bồi gấm Nhật dệt họa tiết hoa văn. Trên tranh còn ấn triện của nghệ nhân thực hiện.