Tranh Phật
T067 (1)

TRANH DƯƠNG LIỄU QUÁN ÂM

Mã sản phẩm: T067.

Mã sản phẩm: T067

Xuất xứ: Phù Tang

Chất liệu: Giấy bồi gấm

Code: 0120081

Chia sẻ:

“…Nếu có trăm nghìn vạn ức chúng sinh vì tìm những thứ quý báu: vàng, bạc, lưu ly, xà cừ, mã não, san hô, hổ phách, chân châu nên vào trong bể cả; giả sử bị gió bão thổi bạt thuyền bè, trôi giạt vào đất nước của quỷ La sát. Trong đó, dù rằng chỉ có một người xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, tất cả những người ấy đều được giải thoát nạn quỉ La sát.

Bởi nhân duyên ấy nên có danh hiệu là “ Quán Thế Âm”.

Tôn dung Đức Bồ Tát được các nghệ nhân xứ Phù Tang cẩn họa tỉ mỉ trên nền giấy lụa bồi gấm, với sắc diện đoan nghiêm, từ của của bậc Đại Bi. Tôn dung Đức Bồ Tát trong pháp tướng đứng trên liên tòa giữa áng mây, đầu đội Phật quang, thân khoác thiên y, tay cầm nhành liễu, tay nâng tịnh thủy bình, bên dưới có thiện tài đồng tử theo hầu cận dạo khắp mười phương cứu giúp chúng hữu tình.