Tranh Phật
T080 (1)

TRANH DƯƠNG LIỄU QUÁN ÂM

Mã sản phẩm: T080.

Mã sản phẩm: T080

Xuất xứ: Phù Tang

Chất liệu: Giấy bồi gấm

Chia sẻ:

Đức Bồ Tát hiện tướng tay trái cầm chén nước, tay phải cầm nhành dương liễu, tác tướng rưới nước cam lộ. Đầu đội Phật quang, thân khoác bạch y, anh lạc trang nghiêm than qua những nét họa uyển chuyển tinh tế, cùng sự kết hợp hài hòa giữa các sắc màu đã tạo nên một tác phẩm tuyệt mỹ. Biểu tướng này tượng trưng cho câu văn sau trong Phẩm Phổ Môn: “Nếu có người bị nước lớn cuốn trôi, hễ xưng niệm danh hiệu Ngài liền gặp chỗ cạn”.