Tranh Phật
T072 (1)

TRANH LONG ĐẦU QUÁN ÂM

Mã sản phẩm: T072.

Mã sản phẩm: T072

Xuất xứ: Phù Tang

Chất liệu: Giấy bồi gấm

Code: 0120082

Chia sẻ:

Long Đầu Quan Âm: Biểu hiện tư thế đứng thẳng hoặc tọa trong mây cưỡi đầu Rồng. Được cho là Hóa thân Trời, Rồng, Dạ Xoa trong 32 thân của Quan Âm để giáo hóa hàng Trời, Rồng. Bởi loài Rồng là Vua trong các loài thú, được ví như uy thần của Quan Âm.

Tôn dung đức Bồ Tát được các nghệ nhân xứ Phù Tang họa trên nền giấy lụa bồi gấm Nhật. Trong pháp tướng ngồi tự tại trên lưng Rồng, đầu đội Phật quang, thân khoác bạch y, ánh mắt từ hòa quán chiếu chúng sanh. Phía trên tranh được viết bài Tâm Kinh của Đức Bồ Tát Quán Âm, phần dưới có triện ấn của nghệ nhân thực hiện.