Tranh Phật
T022 (1)

TRANH LƯU LY QUÁN ÂM

Xuất xứ: Nhật Bản.

Chất liệu: Giấy bồi gấm.

Code: 012007

Chia sẻ:

Lưu Ly Quán Âm: Tương truyền vào thời Bắc Ngụy, Tôn Kính Đức trấn giữ biên cương, ông tạo tượng Quán Thế Âm Bồ tát để tôn thờ. Sau bị Di Địch bắt xử cực hình. Ông nằm mộng thấy thầy Sa Môn dạy phải trì tụng một ngàn biến kinh “Diên Mạng Thập Cú Quán Âm”, lúc tử hình ông ba lần chém nhưng không chút thương tích, nên ông được tha chết. Vì phụng thờ lễ bái Quán Thế Âm Bồ tát mà đầu ông còn hiện ba vết sẹo. Hình tượng Ngài cầm bình lưu ly, đứng trên hoa sen du hóa trên mặt nước.

Bức tranh do nghệ nhân Nhật Bản cẩn họa trên nền giấy bồi Gấm. Với diện tướng đoan nghiêm, trượng phu của bậc Đại Sĩ. Thân Ngài mặc Thiên y, đeo anh lạc. Đầu đội mão Phật quan. Tay cầm tịnh bình, tay cầm dương liễu đứng trên liên tòa. Quán chiếu thậm thậm, sẵn sàng cứu khổ chúng sanh. Sự kết hợp hài hòa giữa các màu sắc tạo nên nét đẹp tuyệt hảo của bức tranh.

 

Chưa có đánh giá nào.