Tranh Phật
T015 (1)

TRANH NHẤT DIỆP QUÁN ÂM

Mã sản phẩm: T015.

Mã sản phẩm: T015

Xuất xứ: Phù Tang

Chất liệu: Giấy bồi gấm

Code: 0120022

Chia sẻ:

Hình tướng Đức Bồ Tát ngự trên cánh sen, nhàn nhã trôi trên mặt nước, còn được gọi là Liên Diệp Quán Âm, Nam Minh Quán Âm. Tương truyền có một Tăng nhân người Nhật tên là Đạo Nguyên trên đường trở về Nhật Bản gặp phải gió lớn đành tránh vào núi Nam Minh, lúc ấy Đạo Nguyên ở trên thuyền khấn thầm bỗng nhiên thấy Đại Bi Tôn ngự một cánh sen nổi trên biển, tức thời sóng gió liền lặng. Lên bờ xong, Sư tự khắc tượng Quan Âm đã nhìn thấy và an trí phụng thờ trong chùa Nam Minh Quan Âm. Từ đây Tôn này có hiệu là “Nam Minh Quan Âm”.   

Y theo trong tác phẩm Phật Tượng Đồ Hối đã vẽ thì hình tượng Tôn này an tọa trên cánh sen, gối trái co đứng, tay trái để trên đầu gối, tay phải rũ xuống chống đỡ thân ấy, trông nhìn xa trên mặt nước, tác tướng suy tư sâu xa. Tranh được nghệ nhân Nhật Bản cẩn họa với từng đường nét tinh tế trên nền giấy lụa bồi gấm kết hợp quanh thân Bồ tát mỗi nét được viết từng chữ trong Phật kinh ghép lại tạo thành, biểu thị đại bi tâm của Đại Sĩ. Qua tôn dung ấy, chứa đựng đầy đủ tâm thành kính của nghệ nhân dối với Bồ Tát Quán Âm, tạo nên một kiệt tác nghệ thuật hội họa.